Framtidsutsikterna för solenergi

Allt eftersom städerna växer och befolkningen ökar så blir också våra klimatpåverkningar allt större. Som svar på detta är en populär trend som sveper över världen just nu användandet av solceller. En trend som inte verkar stanna inom den närmsta framtiden. Snarare tvärtom. Klimatpåverkningar är som sagt ett stort hot som bör tas på allvar, vilket de flesta också gör. Något som har gjort att vi sett en stor ökning…