Framtidsutsikterna för solenergi

Allt eftersom städerna växer och befolkningen ökar så blir också våra klimatpåverkningar allt större. Som svar på detta är en populär trend som sveper över världen just nu användandet av solceller. En trend som inte verkar stanna inom den närmsta framtiden. Snarare tvärtom. Klimatpåverkningar är som sagt ett stort hot som bör tas på allvar, vilket de flesta också gör. Något som har gjort att vi sett en stor ökning…

Nyhetssvep – avtalsrörelse och livsfarlig arbetsplats

Elektrikernas avtalsrörelse 2017 har dragit igång och i samband med den kräver Elektrikerförbundet att minimilönen höjs, större möjlighet för medlemmarna att kontrollera sin egen arbetstid och bättre pension. Eftersom marknaden för elektriker fortsätter att se bra ut är det inte mer än rätt att elektrikerna också får skörda frukterna av det gynnsamma läget. Ytterligare en förhoppning är att kunna minska klyftorna mellan lågavlönade och högavlönade, kvinnor och män, liksom klyfrotna…

Framtidsutsikterna för elektriker

Eftersom alla storstäder och, ja, hela landet växer så det knackar bygger vi en hel del och därför kommer det behövas en mängd elektriker framöver. Trenden ser inte heller ut att stanna inom en överskådlig framtid. Det är också vanligt att elektriker byter jobb efter några år. Generellt gäller ju det för alla jobb. Idag är det inte alls lika troligt att vi jobbar med en och samma sak hela…